Bestuur

Het Bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal 5 personen en deze worden voor vier jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De voorzitter van het bestuur wordt in functie benoemd. De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur staan beschreven in het standaardreglement van de gemeentelijke afdeling van het CDA.
Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies c.q. werkgroepen waarin minimaal één bestuurslid deelneemt. Het doel van deze commissies is dat ze permanent actief zijn, waarbij het zwaartepunt ligt in de periode van de voorbereiding (anderhalf jaar) op de gemeenteraadsverkiezingen.

De samenstelling van het bestuur: (sleep met de muis over de foto's voor meer achtergrondinformatie)

Richard Mentink
-Voorzitter

Tonny de Jong-Cosman
-Secretaris
-Penningmeester

Frank Kleijer
-Algemeen Bestuurslid

Rob van den Ende
-Algemeen Bestuurslid
-Communicatie

Sebastiaan de Groot
-Algemeen Bestuurslid
-Ledenadministratie

Informatie over de lokale afdeling van het CDA

Stap in en doe mee. Als lid kunt u meebeslissen over zaken die u direct aangaan. Het CDA wil een Pijnacker-Nootdorp waarin mensen respectvol met elkaar omgaan en waar problemen worden aangepakt. Nu en in de toekomst. Want over 20 jaar moet onze gemeente nog steeds een goede en veilige plek zijn om te wonen en te leven. Doet u met ons mee? De leden van CDA Pijnacker-Nootdorp zijn in de Algemene Ledenvergadering (ALV) het hoogste orgaan.

Er zijn 5 belangrijke redenen om lid te worden:

1. U steunt de christendemocratische idealen.
2. U ontvangt vier maal per jaar het ledenblad.
3. U ontvangt de digitale nieuwsbrief.
4. U kunt actief worden binnen onze politieke beweging.
5. U heeft stemrecht op gemeentelijke- en landelijke bijeenkomsten.
6. U kunt deelnemen aan cursussen tegen een gereduceerd tarief.

Voor de ledenwerving en de ledenzorg is er een commissie die bestaat uit leden die middenin de samenleving staan en een uitgebreid netwerk hebben. De belangrijkste taken:

-Het werven van nieuwe leden (in samenspraak met het Campagneteam)
-Het informeren van het bestuur als er sprake is van speciale situaties ('lief en leed') bij een CDA-lid

Wilt u lid worden van het CDA? Klikt u dan HIER op de aanmeldingspagina. U vindt op deze pagina alle achtergrondinformatie over het lidmaatschap!

Bankrekening van het CDAPN: NL10 RABO 0136 9722 17 t.n.v. penningmeester CDA Pijnacker-Nootdorp.

Donateur worden voor 10 euro

Sinds november 2017 is het mogelijk u op te geven als donateur van de afdeling Pijnacker-Nootdorp. Dit is met name interessant voor degenen die wel op het CDA stemmen, maar een landelijk lidmaatschap een stap te ver vinden gaan, of zich alleen lokaal willen uitspreken. De minimale bijdrage van een donateur is 10 euro per jaar.

Donateurs van de lokale afdeling:

ontvangen onze periodieke lokale Nieuwsbrief
ontvangen uitnodigingen voor al onze lokale bijeenkomsten, ook voor de Algemene Leden Vergaderingen
kunnen deelnemen aan de werkzaamheden van commissies

In vergelijking met leden gelden wel enkele beperkingen:

zij ontvangen geen uitnodigingen voor provinciale en landelijke bijeenkomsten en congressen
zij hebben geen stemrecht in de Algemene Leden vergaderingen
zij kunnen niet tegen gereduceerde tarieven deelnemen aan cursussen die in CDA-verband worden georganiseerd
zij kunnen geen lid worden van het bestuur van de afdeling Pijnacker-Nootdorp

U kunt zich opgeven als donateur, door het formulier onder de button ‘Reageren’ in te vullen en daarbij onder de rubriek ‘reactie/commentaar’ te vermelden: ‘ik geef mij op als donateur’.

Contactinformatie van de lokale afdeling van het CDA

U kunt het CDA, afdeling Pijnacker-Nootdorp, als volgt bereiken:

Email:
secretariaat@cdapn.nl
Telefoon: 015 310 9545 (secretariaat)
Postadres: Laan van Floris de Vijfde 117, 2631 WR Nootdorp

U kunt het CDA Pijnacker-Nootdorp ook volgen op de social media:

Twitter: @cdapijno
Facebook: Cda Pijnacker-Nootdorp

Actieve commissies binnen de lokale afdeling van het CDA

Campagne-commissie
Zoals de naam al zegt, richt deze commissie zich vooral op de verkiezingscampagnes. Daarnaast levert deze commissie bijdragen aan de werving van nieuwe leden, aan public-relations en aan publieksactiviteiten buiten de verkiezingsperiodes. Deze commissie heeft, hoewel de naam anders doet vermoeden, een permanent karakter.

Kandidaten Selectie Commissie (KSC)
Een belangrijke taak van de lokale afdeling van het CDA is het samenstellen van de lijst met kandidaten voor de verkiezing van de gemeenteraad. Daarbij wordt het bestuur geadviseerd door de KSC, die daartoe enquêtes houdt, voortdurend aan het scouten is, veel gesprekken met potentiele kandidaten voert en uiteindelijk een advies uitbrengt aan het bestuur. De KSC heeft een permanent karakter en richt zich ook op kandidaten voor bestuur en commissies en op kandidaten die eerst over vier jaar beschikbaar zijn voor de gemeenteraad.

Inspiratiegroep
Deze commissie ontwikkelt voorstellen om CDA PN bij de tijd te houden. Daarbij gaat het onder andere om te werken in de richting van een netwerkorganisatie en om de Algemene Ledenvergaderingen een meer wervende opzet te geven.